3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Christou David, GC 85 Rakovník


Category: Muži
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy3 1 1 1
2Loping2 2 1 2
3Okénko2 1 1 1
4Střeďák1 1 1 1
5Dvojhrb2 1 2 1
6Labyrint1 1 2 1
7Příčky3 1 1 1
8Klíny2 4 3 3
9Šnek1 1 1 1
10Úhel1 2 1 1
11Ležáky1 3 2 1
12Trubka2 1 2 1
13Ledvina1 1 2 1
14Most1 4 1 1
15Karabach1 1 5 1
16Klínové okno1 1 1 2
17Koš1 1 1 1
18Blesk3 1 1 1

Sum 29 28 29 22
Average: 27,0
Total result: 108

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info