3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Krumhanzlová Gabriela, GC 85 Rakovník


Category: Ženy
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Loping2 2 4 2
3Okénko3 5 7 6
4Střeďák7 2 4 1
5Dvojhrb2 1 2 2
6Labyrint1 1 4 1
7Příčky1 3 3 1
8Klíny3 1 1 1
9Šnek5 4 2 1
10Úhel1 2 1 1
11Ležáky2 2 1 2
12Trubka7 7 6 2
13Ledvina2 1 1 4
14Most2 2 1 1
15Karabach1 7 3 1
16Klínové okno2 3 2 3
17Koš2 1 2 1
18Blesk3 1 1 2

Sum 47 46 46 33
Average: 43,0
Total result: 172

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info