3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Majtán Vladimír, SK DG Chomutov


Category: Senioři
Rank: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 1
2Loping3 2 2 2
3Okénko1 2 1 4
4Střeďák4 1 1 3
5Dvojhrb2 2 2 1
6Labyrint2 3 2 3
7Příčky1 1 2 2
8Klíny1 1 1 2
9Šnek2 3 2 2
10Úhel1 1 2 1
11Ležáky1 1 2 1
12Trubka2 2 5 1
13Ledvina1 1 2 1
14Most2 1 2 2
15Karabach1 1 1 4
16Klínové okno2 2 2 2
17Koš1 1 1 2
18Blesk1 2 2 1

Sum 29 29 33 35
Average: 31,5
Total result: 126

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info