3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Kabourková Marie, GC 85 Rakovník


Category: Ženy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 1
2Loping2 2 2 2
3Okénko2 1 1 1
4Střeďák1 2 1 1
5Dvojhrb1 1 1 2
6Labyrint1 3 2 1
7Příčky1 2 3 3
8Klíny2 2 1 1
9Šnek2 1 1 2
10Úhel1 1 1 2
11Ležáky1 1 2 2
12Trubka7 4 2 1
13Ledvina1 1 1 1
14Most1 1 2 2
15Karabach3 2 3 7
16Klínové okno1 2 1 2
17Koš1 2 2 1
18Blesk1 3 2 2

Sum 30 33 29 34
Average: 31,5
Total result: 126

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info