3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Radnicová Lenka, GC 85 Rakovník


Category: Ženy
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Loping2 1 2 1
3Okénko2 1 1 1
4Střeďák1 1 1 2
5Dvojhrb1 2 1 1
6Labyrint1 1 2 1
7Příčky1 1 2 2
8Klíny1 2 4 1
9Šnek1 3 3 1
10Úhel1 1 1 1
11Ležáky1 1 1 1
12Trubka3 1 3 1
13Ledvina1 1 2 1
14Most1 1 1 2
15Karabach1 2 1 2
16Klínové okno2 2 1 1
17Koš2 2 1 1
18Blesk1 2 3 2

Sum 24 26 31 23
Average: 26,0
Total result: 104

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info